Izrada meteograma u pravilu traje oko 15 sekundi, zavisno o opterećenju servera.